top of page
Anchor 1

 תהליך הטעימה והחיפוש

תהליך הטעימה והחיפוש יקב אלונה

ההרכב הסופי של כל אחד מהיינות נקבע לאחר  כחצי שנה של התבגרות היין בחבית.

מתבצעות טעימות של כל אחת מהחביות ע"י אנשי היקב לשם קבלת החלטה סופית לגבי יצור היינות הזניים והבלנדים.

bottom of page